|
شما قبلا به این مطلب رای داده اید
0 0 بازدید 0 نظر
روابط عمومی؛ نقش ها و کارکردها

روابط عمومی ‌در این معنی تاریخی طولانی دارد، اما تکوین قطعی و رسمی‌آن را باید در قرن بیستم جستجو کرد. وسعت مؤسسات تولیدی، اداری و خدمات، پیچیده شدن امور و مردمی‌شدن آنان، یعنی توجه منتظم و دقیق به آراء، اندیشه، خواسته‌ها و انتظارات مردم از دلایل قطعی این تکوین است.

عنوان مقاله: روابط عمومی، نقش ها و کارکردها*

نویسنده: دکتر باقر ساروخانی

 کاوشگران روابط عمومی –  «روابط عمومی ‌«تلاش‌های ترغیبی است به منظور تغییر گراییها و رفتار مردم، کوشش در همبسته ساختن نگرشها و اقدامات یک مؤسسه با مخاطبان خود متقابلاً انتقال نگرش‌ها، خواسته‌ها و انتظارات مخاطبان به مؤسسه و مسئولان آن».

روابط عمومی ‌در این معنی تاریخی طولانی دارد، اما تکوین قطعی و رسمی‌آن را باید در قرن بیستم جستجو کرد. وسعت مؤسسات تولیدی، اداری و خدمات، پیچیده شدن امور و مردمی‌شدن آنان، یعنی توجه منتظم و دقیق به آراء، اندیشه، خواسته‌ها و انتظارات مردم از دلایل قطعی این تکوین است.

نقش‌های بسیاری برای روابط عمومی ‌قائل هستند از جمله:

1- تشریح و توصیف: در این حد، روابط عمومی ‌هر واحد، تصویر دقیق و واقعی سازمان را در منصه دید و رویت مراجعان و دیگر مردمان قرار می‌دهد.

شناخت ساز و کار سازمان مربوطه، وظایف و کارکردهای آن و شناساندن آن به تمامی‌مردم در حد ایفاء این نقش قرار دارد.

2- توجیه و تبیین

در عین حال روابط عمومی ‌هر واحد، باید بتواند گاهی از توصیف و انتقال صرف واقعیت بردارد. یعنی به صورتی فعال‌تر، هدف‌ها، کارکردها و رسالت‌های واحد خود را توجیه و تبیین کند و مشکلات و تنگناهای واحد را در معرض دید مردمان قرار دهد.

تحقق این نقش، مستلزم اعتقاد مسئولان روابط عمومی ‌به سازمان بوده از سویی و شناخت عمیق و بنیادین آن از سوی دیگر است.

3- تفهیم و تفهم

انتقال تصویر دقیق واقعیت و توجیه و تبیین آن‌، تمامی‌نقش‌ها و کارکردهای روابط عمومی ‌نیست. مسئولان روابط عمومی ‌باید به بعد دیگر گفتگو بین واحد سازمانی و مردمان مراجع یا غیرمراجع توجه کنند و آن، فهم پیام توسط مخاطبان است. در این حد، باید هر واحد روابط عمومی ‌مخاطبان خود را بشناسد، از اندیشه، خواست و انتظاران آنان اطلاع یابد. [1]

در این معنی مسئولان و کارگزاران روابط عمومی ‌نقش «هرمس» را ایفا می‌کنند. در اساطیر، هرمس، از یک سو حامل پیام است. با خود «دانایی» را منتقل می‌کند. از سوی دیگر با بسط و گسترش دانایی از محدودهی نادانی و تاریکیها می‌کاهد. سوم آنکه با خود پیام آزادی به ارمغام می‌آورم، زیر انسان‌ها را از بند جهل و نادانی آزاد میکند. راه‌های علمی‌را روشن می‌دارد و رهروان را آگاه می‌سازد. با آنچه در باب «هرمس» آمد، به نظر ما، مسئولان و کارگزاران روابط عمومی ‌تمثیل آنند. آنان نیز تخم دانایی می‌افشانند، اما در سومین نقش (تفهیم و تفهم)، باب گفتگو را نیز بین مردمان و مؤسسه‌های تولیدی، خدماتی و اداری باز می‌کند. سازمان‌ها و مردمانشان باید به نوعی فهم متقابل دست یابند. ضمن آنکه پیام یکدیگر را از طریق روابط عمومی ‌ها می‌شنوند به فهم یکدیگر نائل آیند.

4- جذب و درونی سازی

کار انتقال پیام صرفاً به فهم متقابل ختم نمی‌شود و رسالت والای روابط عمومی ‌نیز در این حد خاتمه نمی‌یابد. باید پیام جذب و درونی شود. پس مسئولان روابط عمومی ‌صرفاً با سطح، ظاهر و جلوه‌های بیرونی آدمیان سر و کار ندارند. رسالت آنان رسوخ به درون دل- و اعماق ذهن انسان‌هاست. روابط عمومی ‌نقش‌هایی سترگ و والا ایفا می‌کند. از یک سو حامل پیام است. با خود «دانایی» را منتقل می‌کند. از سوی دیگر با بسط و گسترش دانایی از محدوده‌ی نادانی و تاریکی‌ها می‌کاهد. سوم آنکه با خود پیام آزادی به ارمغان می‌آورد، زیرا انسان‌ها را از بند جهل و نادانی آزاد می‌کند. راه‌های عمل را روشن می‌دارد و رهروان را آگاه می‌سازد. با آنچه در باب «هرمس» آمد، به نظر ما مسئولان و کارگزاران روابط عمومی ‌تمثیل آنند. آنان نیز تخم دانایی می‌افشانند. اما در سومین نقش «تفهیم و تفهم» باب گفتگو را نیز بین مردمان و مؤسسه‌های تولیدی، خدماتی و اداری باز می‌کنند. سازمان‌ها و مردمانشان باید به نوعی فهم متقابل دست یابند. ضمن آنکه پیام یکدیگر را از طریق روابط عمومی ‌ها می‌شنوند، به فهم یکدیگر نایل آیند.

از همین روست که بسیاری را عقیده بر این است که آنان (مسئولان و متصدیان روابط عمومی ) در بین عقیده‌سازان[2] نیز عمل می‌کنند آنان، باید پیام سازمان خود را به اقصی نقاط جامعه و جهان ببرند. پیام را تفهیم کنند و سپس با مخاطبان چنان گفتگو کنند که مغز و دل آنان را تسخیر کنند.

در این حد از ایفای نقش، کارگزاران روابط عمومی ‌به همدلی[3] نیاز دارند. رسوخ بر مرزهای درونی و فراتر رفتن از همزبانی

ای بسا در ترک چون بیگانگان   ای بسا در ترک و هند و همزبان

پس،زبان‌همدلی‌خوددیگر است  همـدلی از همــزبانی بهتـر است

5- تلاش جذب

  هر چند انتقال پیام، تفهیم و درونی سازی آن‌، رسالتی والاست اما روابط عمومی ‌نمی‌تواند بدان بسنده کند. باید چنان به اعماق جان و دل آدمیان رسوخ کرد که «هزینه عمل» را به پردازند یا حاضر به تقبل آن باشند. منظور آن است که در راه تحقق هدف‌های سازمان گام بردارند. کالای واحد تولید را خریداری کنند. خدمات واحد را ابتیاع کنند. در یک کلام، مشتری پایدار سازمان متبوع واحد روابط عمومی ‌شوند.

6- ابلاغ و انتشار

 در نهایت، والاترین نقش کارگزاران هر روابط عمومی ‌تبدیل هر مشتری به یک کارگزار اطلاع‌رسانی است، باید چنان عمل کرد که انسان‌ها خود به تبلیغ در باب واحدها دست یازند. یعنی خود در عمل کارگزار ما باشند و این والاترین سطح پیام رسانی و کارآترین شیوه رسوخ به اعماق جامعه است. در این حال، سازمان‌ها به ارزان‌ترین بها، در میدان جامعه حاضر می‌شود و چون مردمان بی‌طرف محسوب می‌شود، به کاراترین شیوه در روح و دل انسانها می‌نشیند.[1] - آنچه در آثار علمی ایستارسنجی (Altitudanetry) خوانده می‌شود، فنون و ابزار محقق علمی این نقش را برای روابط عمومی فراهم می‌سازد. در معنای محدودتر سخن از تحلیل مخاطبان (Audience analysis) به میان می‌آید.

[2] - Opinion makeas

[3] - Empathy


*این مقاله در نخستین همایش بررسی مسائل روابط عمومی ایران ارایه شده است.

منبع انتشار: کاوشگران روابط عمومی

زمان انتشار: 1393/10/20 به نقل از نسخه چاپی
ارسال خبر

پی نوشت : نویسنده: دکتر باقر ساروخانی

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


آخرین مطالب
   
اولین سمینار استانی مشتری مداری در هزاره سوم با حضور 500 نفر از مدیران و کارشناسان ادارات ...
1395/12/08

   
به دنبال انعقاد تفاهم‌نامه همکاری در زمینه تبادل استاد و دانشجو بین دانشکده علوم ارتباطات ...
1395/12/08

   
عنوان تبلیغ خود را به شکلی طراحی کنید که گویی تنها با یک مخاطب سروکار دارید؛ حتی اگر بدانی...
1395/12/08

   
علیرضا پاکدهی، مدرس جامعه‌شناسی تبلیغات و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است ت...
1395/12/08

   
کارمندان سرمایه کلیدی برای برندها در رسانه ­های اجتماعی هستند. آنها افرادی هستند که برای م...
1395/12/08

   
توجه به فرهنگ و ویژگی های بازار هدف در طراحی و رنگ آمیزی بسته بندی از اهمیت قابل توجهی برخ...
1395/12/08

   
بدیهی است برای ساخت یک تیزر موفق با هدفی معین، باید مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت. مدیر یکی...
1395/12/08

   
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت : روابط عمومی حوزه ای راهبردی و پر اهمیت در هر سازمان...
1395/12/08

   
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در زندگی دیجیتال، نیازمند فرهنگ‌سازی و شناخت لازم نسبت به پ...
1395/12/08

   
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد گفت: امسال ۴۴ میلیارد تومان در حوزه یارانه...
1395/12/08