|
شما قبلا به این مطلب رای داده اید
0 0 بازدید 0 نظر
جلسه دفاع رساله دکتری علوم ارتباطات : روزنامه نگاران باید علم را به زبان عموم ترجمه کنند

روزنامه نگاران درک درستی از دیدگاه عموم نسبت به بیوتکنولوژی ندارند. روزنامه نگاران فکر می کنند محتوا را برای مخاطب ساده کردند. اما واقعیت این است که مفاهیم پیچیده را با مفاهیم پیچیده دیگر عوض کرده اند.

شفقنا رسانه نوشت:  زرین زردار از رساله‌ی دکترای علوم ارتباطات خود با عنوان" رسانه ای شدن فناوری‌های نو در ایران و شکاف‌های شناختی کنشگران عرصه بیوتکنولوژی در برنامه های تلویزیونی"  با  راهنمایی هادی خانیکی و محمد حسین پناهی به عنوان مشاور اول و  محمد امین  قانعی راد با عنوان مشاور دوم،  در دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی دفاع کرد. اساتید داور داخلی و خارجی به ترتیب، محمد سعید ذکائی و مقصود فراستخواه  بودند. زردار از رساله خود با نمره عالی دفاع کرد متنی که در ادامه می خوانید، سخنان زرین زردار در دفاع از پایان نامه اش است .

توجه به رسانه ای شدن علم در ایران

رساله رسانه ای شدن فناوری های نو در ایران برای اولین بار در ایران انجام شده است، برای همین شاید در مفهوم رسانه ای شدن و ضرورت پرداختن به این حوزه از پژوهش، ابهام وجود داشته باشد. برای پاسخ دادن به این سوال که چرا باید به رسانه ای شدن علم در ایران توجه کرد، باید به سراغ مفهوم توسعه رفت. توسعه علمی به عنوان یکی از آمال و اهداف در کشور ما و بقیه کشور ها دنبال می شود و  دست یابی به توسعه علمی نیازمند زمینه سازی در بعد فیزیکی و فرهنگی است.  بعد فیزیکی مستلزم انتقال ابزار ها، تجهیزات و دانش توسعه علمی است. بعد فرهنگی و زمینه های فکری،  مستلزم  نهادینه شدن ارزش های علمی در جامعه است و باید به عنوان بخشی از ارزش های فرهنگی جامعه تلقی شود. رسانه ای شدن علم  ابزار به وجود آمدن این زمینه ها  است. رسانه ای شدن علم با حساس کردن جامعه،  افکار عمومی را حول موضوعات علمی شکل می دهد و در نهایت می تواند منجر به تغییر نگرش ها به نفع توسعه علمی باشد. رسانه ای شدن علم، توجه فزاینده رسانه ها به علم و علم به رسانه ها و  تطبیق حوزه های مختلف علمی با ملاک های رسانه ای است، تا  بتوانند در جامعه مشروعیت پیدا کنند . رسانه ای شدن در سه سطح گستردگی، تکثر و بحث برانگیزی قابل بررسی است. در سطح گستردگی، موضوعاتی رسانه ای می شوند که به زبان عموم ترجمه و در سطح جامعه و  بین عموم منتشر شوند. موضوعاتی می توانند در سطح متکثر قرار بگیرند که از دو معیار برخوردار باشند. این موضوعات باید از حوزه علم صرف فراتر رفته و به سمت حوزه های سیاسی،  اجتماعی و فرهنگی  سوق پیدا کنند و باید به گونه ای رسانه ای شوند که جایگاه کنشگران دخیل در  فرایند  رسانه ای شدن،  به سمت تساوی میل کند. زمانی که موضوعات علمی مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرند،  سطح بحث برانگیزی؛ که بالاترین سطح رسانه ای شدن است، رخ می دهد.  همه موضوعات برای رسانه ای شدن،  از قابلیت مساوی برخوردار نیستند و تنها موضوعاتی می توانند در هر سه سطح رسانه مطرح شوند که ارتباط بسیار نزدیک و جدی با زندگی عموم جامعه داشته باشند .

وضعیت رسانه ای شدن علم در ایران مشخص نیست

ما سعی کردیم نیم نگاهی به وضعیت رسانه ای شدن در کشور ایران و کشورهای پیشرفته داشته باشیم. در کشور های پیشرفته، موضوعات مختلف علمی با توجه به قابلیت رسانه ای شدنشان، در سطوح مختلف رسانه ای می شوند.  وضعیت رسانه های علمی در این کشورها مناسب است به طوری که  مخاطبان  زیادی  دارند و در تیراژهای میلیونی منتشر می‌شوند. در ایران از وضعیت رسانه‌ای شدن، اطلاعاتی نداریم چرا که پژوهشی صورت نگرفته است .ما مشکلات مشابهی در روزنامه‌ها و  وب‌سایت‌ها داریم. مشترکان و کاربران صفحات علمی خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌ها بسیار محدود و صفحات علمی روزنامه‌ها با اقبال زیادی مواجه نمی‌شوند. مشترکین دائمی نشریات علمی کشور ما کم است. بنابراین حال بد رسانه‌های علمی- عمومی به ما نشان می‌دهد که مشکلاتی در فرایند رسانه ای شدن علم وجود دارد و علم نتوانسته است توجه جامعه را به خود جلب کند. همین امر باعث شد دغدغه اولیه پژوهش رسانه ای شدن فناوری های نو در ایران، شکل بگیرد .

تلویزیون رسانه اصلی در دریافت اطلاعات علمی- فرهنگی است

برای پاسخ به این سوال که چه مشکلاتی در فرایند رسانه‌ای شدن علم وجود دارد، تلویزیون به عنوان رسانه اصلی بین عموم برای دریافت اطلاعات علمی و بیوتکنولوژی به دلیل این که حوزه‌ای از فناوری، که در هر سه سطح قابلیت رسانه‌ای شدن داشت و حمایت سیاسی از آن به طور خاص در ایران رخ می‌دهد، انتخاب شدند.  به طوری که  در خطی مشی‌های رسانه‌ای به بیوتکنولوژی توجه شده است. در فرایند رسانه‌ای شدن، روزنامه‌نگاران، دانشمندان و عموم به عنوان کنشگران با هم در تعامل هستند و ماحصل کنش آنها چهارچوب های رسانه ای است. بنابراین مشکلات موجود به تعامل بین این کنشگران مربوط می شود. کنشکران این فرایند بیشتر از سه گروه هستند، اما این سه گروه به این علت که  نقش مستقیمی در فرایند رسانه ای شدن علم دارند، انتخاب شدند. در تعامل بین این کنشگران چه شکاف های شناختی وجود دارد که باعث می شود  ما با یک تصور مشکل دار بیوتکنولوژی مواجه شویم؟

بازنمایی بیوتکنولوژیک در رسانه های ایران

در این رساله به دنبال دستیابی به این اهداف بودیم که رسانه های ایران بیوتکنولوژی را چگونه بازنمایی می کنند و بیوتکنولوژی در جریان این بازنمایی در چه سطحی رسانه ای  می شود. شکاف های شناختی این کنشگران در چهارچوب بندی بیوتکنولوژی در برنامه های تلویزیونی چه وضعیتی دارد. برای پاسخ به این سوالات مباحث نظری در سه حوزه مختلف رسانه ای شدن علم،  پژوهش های مربوط به چهارچوب بندی علم در رسانه ها و پژوهش های مربوط به روابط میان کنشگران بررسی شد. نتیجه نهایی بررسی های نظری، مدل مفهومی شکاف های شناختی کنشگران در فرایند رسانه ای شدن بیوتکنولوژی است. این تحقیق در دو بخش سازماندهی شد؛ بخش اول، تحلیل متون تلویزیونی شامل سریال،  مستند و اخبار با استفاده از تحلیل های مضمونی و نشانه شناسی است که از روش تحلیلی نشانه شناختی به عنوان روش مکمل استفاده می شود. در بخش دوم از روش مصاحبه استفاده و با سه کنشگر اصلی مورد بحث، گفت وگو شد و نتیجه نهایی با استفاده از تحلیل مضمونی ارائه می شود. برنامه های  ایران به  روایت علم،  اخبار علمی – فرهنگی ساعت 18 و  دو سریال فاکتور هشت و بال های خیس به روش غیر احتمالی هدفمند،  برای تحلیل انتخاب شدند. 38 مصاحبه فردی و 12 مصاحبه با روزنامه نگاران علم و 13 مصاحبه با عموم مراقب و 13 مصاحبه با پژوهشگران حوزه بیوتکنولوژی انجام شد .

نقش روزنامه نگاران در پژوهش های علمی حاشیه ای است

در مرحله تحلیل متن،  چهارچوب ها استخراج شدند. در سریال های تلویزیونی هشت چهارچوب، پیشرفت علمی،  ملی گرایی،  استقلال، اقتصاد، اخلاق، علایق انسانی، ایدئولوژی، ارزش های معنوی و توسعه استفاده شده است. در مستندها چهار و در اخبار پنج چهارچوب استفاده شد. در متون تلویزیونی تکثر وجود دارد و علم از چهارچوب صرف علم فراتر رفته و وارد حوزه سیاست، اقتصاد و اخلاق شده است. در بخش تحلیل متن جایگاه کنشگران ارزیابی شد. دانشمندان افرادی توانمند، دارای اقتدار و اعتبار هستند و می توانند مشکلات را حل کنند،  بنابراین در جایگاه فرادستان قرار گرفته اند. اما روزنامه نگاران در  مرتبه دوم هستند و جایگاه آنها بسیار فرودست تر از دانشمندان است. روزنامه نگاران در سریال های تلویزیونی به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه ابزار توطئه هستند و  نقش حمایتی آنها از پژوهش علمی بی اهمیت و حاشیه ای است. روزنامه نگاران در مستندها حضور ندارند و لنز دوربین جای خبرنگار را گرفته است. در حقیقت یک واسطه منفعل جانشین خبرنگاران شده است. در اخبار، خبرنگاران تنها منعکس کننده منفعل دیدگاه پژوهشگران هستند.  نقش عموم بسیار حاشیه ای است. در سریال های تلویزیونی عموم افراد منفعل، فقیر،  ناتوان و  نیازمند کمک هستند.  تنها حمایت عموم از پژوهش، حمایت معنوی است. زمانی که به عموم معترض نسبت مافیا می دهند، اصالت اعتراض عمومی زیر سوال می رود. در مستند ها و اخبار، عموم حضور ندارند و زمان حضور در این برنامه ها به عنوان نظاره گران خاموشی تلقی می شوند که نیازمند کمک  هستند و  مصرف کننده نهایی محصولات علم و فناوری تلقی می شوند .

علم باید به زبان عموم ترجمه شود

در هیچ کدام از قالب های مورد بررسی، علم به زبان عموم ترجمه نمی شود. در سریال های تلویزیونی به کلی فرایند های مربوط به بیوتکنولوژی حذف می شود و کلیشه هایی مانند حیوانات آزمایشگاه و میکروسکوب جایگزین موضوعات علمی می شود. در مستندها،  فرایندهای علمی به زبان اکادمیک جزء به جزء از سوی پژوهشگر توضیح داده می شوند به گونه ای که احساس می شود در یک کلاس درس حضور دارید و درس بیوتکنولوژی می خوانید. در اخبار، پژوهشگران و خبرنگاران اخبار حوزه علم و فناوری را به زبان آکادمیک می گویند و  عملا جز در مورد نادر ترجمه ای مشاهده نمی شود. علم به زبان عموم ترجمه نشده است. بنابراین شاهد عمومیت و گسترش یافتن علم به عنوان  بخش اول رسانه ای شدن نیستیم.  در سطح تکثر، رسانه ای شدن علم، وجود دارد اما جایگاه کنشگران با هم برابر نیست. دانشمندان در سطح بسیار بالاتر از دو کنشگر دیگر هستند. بنابراین تکثر تا حدودی رخ می دهد. در هیچ کدام از اصول مورد بررسی نشانه ای از وارد شدن به مرحله بحث برانگیزی مشاهده نمی شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یک رسانه ای شدن ناقص در برنامه های تلویزیونی اتفاق افتاده است .

در ارزیابی از برنامه های بیوتکنولوژی تلویزیون، هر سه کنشگر معتقدند برنامه های تلویزیونی استاندارد های حرفه ای لازم را ندارد. عموم مراقب و دانشمندان معتقدند محتوای تولید شده در تلویزیون برای مخاطب بسیار سنگین است درحالی که روزنامه نگاران چنین اعتقادی ندارند. روزنامه نگاران و عموم مراقب نسبت به ایدئولوژیک بودن حوزه علم و فناوری بسیار  معترض هستند. درحالی که دانشمندان از این حمایت ایدئولوزی رضایت نسبی دارند. در نقد بیوتکنولوژی،  رویکرد روزنامه نگاران و دانشمندان نسبت به بیوتکنولوژی حمایت آمیز است. درحالی که عموم مراقب  نسبت به بیوتکنولوژی دیدگاه انتقادی دارند و علارغم اینکه رویکرد آنها حمایت آمیز است از مخاطرات احتمالی آن می ترسند و خواستار کنترل بیشتر این محصولات، توسط نهاد های معتبر هستند .

دریافت بازخورد از مخاطبان

منبع معنی روزنامه نگاران و دانشمندان راجع به  درک کنشگران  از بیوتکنولوژی،  تجربه زیسته است. این گروه  برای ارزیابی کار خود به جای مراجعه به جامعه، از نمونه های خارجی استفاده می کنند و ملاک استاندارد بودن فعالیتی که انجام می دهند، نزدیک شدن به نمونه های خارجی است. در فرایند رسانه ای شدن، روزنامه نگاران و دانشمندان یک رابطه دو وجهی را تصور می کنند. رابطه مطلوب، رابطه دو طرفه بین روزنامه نگار و دانشمند است. درحالی که عموم مراقب به این حالت معترض هستند و  خواستار یک رابطه سه وجهی و سهم  بیشتر  خود در فرایند رسانه ای شدن علم هستند.  مهمترین مشکل ارتباطی از دید هر سه کنشگر،  اغراق و تحریف در محتوای رسانه ها است. سواد اندک روزنامه نگار و فقدان تخصص، اغراق عامدانه از سوی پژوهشگران برای دریافت حمایت مالی و سیاسی، اغراق سازمان یافته دولتی و ایدئولوژیک شدن حوزه علم و فناوری از دید این سه کنشگر باعث تحریف و اغراق  در محتوای رسانه ها می شود. کنشگران اغلب در این نکته که علم باید به زبان عموم ترجمه شود، اشتراک نظر دارند. و روزنامه نگاران و دانشمندان مکانیزم های زیادی برای این ساده سازی پیشنهاد می کنند.  هرچند در عمل،  برای  تولید محتوای علمی به ترجمه دست نمی زنند . درباره جایگاه کنشگران، روزنامه نگاران و دانشمندان معتقدند که جایگاه فرا دستی برای اجتماع علمی است  و عموم تنها حق آگاه شدن  دارند و برای آنها حق نظارت قایل نیستند. عموم مراقب جایگاه فرادستی دانشمندان را قبول دارند اما برای خود سهمی قایل هستند و با طرح مفهوم" عموم به مثابه پژوهشگر"  خواستار برابری و توازن بیشتر در رابطه بین کنشگران هستند .

روزنامه نگاران باید مفاهیم پیچیده علمی را ساده کنند

چه شکاف های شناختی وجود دارد که حاصل ان رسانه ای شدن ناقص علم است. شکاف اصلی در تعامل بین کنشگران، نبود مفهوم علم به زبان عموم است. روزنامه نگاران درک درستی از دیدگاه عموم  نسبت به بیوتکنولوژی ندارند. روزنامه نگاران فکر می کنند محتوا را برای مخاطب ساده کردند. اما واقعیت این است که  مفاهیم پیچیده را با مفاهیم پیچیده دیگر عوض کرده اند. مفاهیمی مثل اتم،  ژن و... از دید بسیاری از روزنامه نگاران مفاهیم بسیار ساده ای هستند درحالی که برای مخاطبان حتی عموم مراقب مفاهیم پیچیده ای  بودند. روزنامه نگاران و پژوهشگران معتقداند برای ساده سازی متن برای مخاطبان باید روی کاربرد ها تمرکز کرد. دانشمندان نگران این  هستند که  اگر فرایند ها نادیده گرفته شوند، ممکن است جامعه به اهمیت کاری که آنها انجام می دهند واقف نباشند. در مستندها، پژوهشگر جز به جز روی فرایندها تمرکز می کند و کاربردها کاملا در حاشیه قرار می گیرند. روزنامه نگاران به دلیل پیچیدگی موضوع علمی،  وضیفه ساده سازی  را به دانشمند محول می کنند.  درحالی که دانشمندان معتقدند که وظیفه آنها تبین علمی است.  بنابراین توضیح موضوعات به زبان علمی صورت می گیرد  و  برای عموم ساده نمی شوند .

عامه مردم به عنوان مخاطبان بیوتکنولوژی در نظر گرفته نمی شوند

شکاف دوم که کاملا در ارتباط با شکاف اول است و شاید دلیل شکاف اول باشد، به رسمیت شناخته نشدن عامه مردم به عنوان مخاطب بیوتکنولوژی است. روزنامه نگاران علم، مخاطب عام را مخاطب اصلی خود نمی دانند و  معتقدند مخاطب بیوتکنولوژی،  افرادی با سطح تحصیلات بالا و تحصیلات دانشگاهی هستند.  روزنامه نگاران معتقد بودند که آنها محتوای ثابت تولید می کنند و مخاطبان می توانند بر حسب سواد و  نیاز ، از  این محتوای علمی  ثابت استفاده کنند. به این ترتیب بیشتر از  70 الی 80 درصد  محتوایی که تولید می شود، از سطح درک مخاطب عادی فراتر است و نتیجه نهایی این امر نادیده گرفتن کل متن توسط مخاطب است .منبع شناخت دانشمندان و روزنامه نگاران از عموم، تجربه زیسته است.  کنشگراین که به نظر سنجی دسترسی دارند، نتایج و نظر سنجی ها را زمانی می پذیرند که با این تجربه زیسته هماهنگ باشد. روزنامه نگاران فکر می کنند عموم  باید در جایگاه  فرودستی خود باقی بمانند.  عموم مراقب نسبت به این جایگاه دیدگاه انتقادی دارند. روزنامه نگاران و دانشمندان  نسبت به بیوتکنولوژی  دیدگاه حمایتی دارند. عموم مراقب دیدگاه احتیاط آمیز و انتقاد آمیزتری نسبت به بیوتکنولوژی  دارند. روزنامه نگاران و دانشمندان معتقدند اگر سطح اگاهی عموم از علم و فناوری بالا رود آنها رویکرد حمایت آمیزتری در پیش خواهند گرفت .

مخاطب از دید روزنامه نگاران نادیده گرفته شده است

سیاست علم و فناوری در ایران و خطی و مشی ها ی رسانه ای باعث نادیده گرفتن عموم از سوی دو کنشگر دیگر شده است. در این خط مشی ها، استفاده ابزاری از علم و فناوری برای قدرت نمایی بر عرصه داخلی و خارجی و  دنبال کردن منازعات ایدئولوژیک، بسیار مرسوم است. علم و فناوری در ایران ماهیت سیاست زده ای پیدا کرده است. علم و فناوری  برای دیده شدن در رسانه و جامعه،  باید حمایت های لازم را جلب کند و خودش را با  اولویت های نظام سیاسی تطبیق دهد. در این پژوهش نشانه هایی وجود دارد که  وضعیت علم و فناوری تا حدود زیادی تغییر یافته است. عموم مراقب برخلاف گذشته به منابع متعددی مانند تلویزیون ماهواره ای و اینترنت دسترسی دارند و  این امر به  بالا  رفتن توقعات و استاندارهای برنامه سازی و محتوای علمی و فناوری منجرمی شود. الگوهای مصرف رسانه ای عموم مراقب در حال تغییر کردن است. عموم مراقب بییشتر به سمت اینترنت حرکت می کنند.  ازطریق اینترنت می توانند مستقل از رسانه های دیگر به صورت فعالانه اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند و اقتدار پژوهشگران را به چالش بکشانند تا ما شاهد دیدگاه انتقادی عموم نسبت به علم و فناوری و جایگاه فرودستی خودشان باشیم.  رسانه ها به ویژه  تلویزیون، برای  توسعه علمی و درونی کردن ارزش های علمی و فناوری در جامعه،  باید شکاف های ایدوئولوژیک شدن علم و فناوری را کم کنند و  بین کنشگران پل بزنند .

روند تعییرات مصرف رسانه ای عموم در حوزه علم و فناوری مورد توجه قرار بگیرد

انجام پیمایش های دوره ای برای رسد کردن روند تغییرات درک عموم از علم، پیمایش های مقطعی و افکار سنجی های مقطعی در حوزه های بحث برانگیز، روند تعییرات مصرف رسانه ای عموم در حوزه علم و فناوری مورد توجه قرار بگیرد،  بودجه های مناسب به مستندات علمی تخصیص یابد تا کار حرفه ای انجام شود، تعامل با اجتماع علمی افزایش یابد تا روزنامه نگاران علمی مجرب تر تربیت شوند، در تولید برنامه های علمی به نیازهای جامعه و مخاطبان توجه بیشتر شود و هماهنگ شدن برنامه های تولیدی با استادندارد های روز دنیا،  از پیشنهادات این پژوهش است. این پژوهش دو محدودیت برای خود قایل است. همه کنشگران در فرایند رسانه ای شدن مورد بررسی قرار نگرفت و حوزه های دیگر ارتباطات علم مورد توجه نبوده اند. فقط روی حوزه رسانه ای شدن تمرکز  شده است . بنابراین مباحث مربوط به درک عموم از علم در این رساله مورد توجه نبود .

 

درپایان دفاع زردار از رساله خود  فراست خواه با بیان ابراز خرسندی از خواندن این رساله گفت: وقتی شروع به خواندن پایان نامه کردم خوشحال بودم. این رساله  کاری جدی و  انتخابی اخلاقی بود و... ، بهتر بود در این رساله به دیدگاه های مختلف رسانه ای اشاره می شد. مردم به آن شدتی که شما گفتید پای تلویزیون نیستند. منظور شما از تلویزیون چیست؟ آیا شبکه من و تو و بی بی سی از نظر شما تلویزیون ایران است؟ ....

در ادامه ذکائی  با دفاع از روشی که در این رساله استفاده شد، گفت: نگاه  این رساله بیشتر یک نگاه توصیفی، تحلیلی و مقایسه ای است. وجه توصیفی کار در این رساله غلبه پیدا می کند. این رساله به سمت کار غیر تاریخی  سوق پیدا کرده است و گره ای در آن شکل نمی گیرد  تا خواننده را به چالش بکشاند. واکنش های مخاطب و ملاحظات سیاست گذاران در این رساله  بررسی نشد و باید در فصل یک یا دو به این موضوعات پرداخته شود و ...

رسانه ای شدن نیازمند  روشنفکران ارتباطی است

محمد امین قانعی راد ضمن تایید صحبت استادان دیگر، گفت: موارد تئوریک، پیشینه مطالعاتی و  چهارچوب های نظری حوزه ارتباطات باید در این رساله برجسته شود. این رساله از دید تجربی بسیار خوب کار شده است. اما از نظری تئوری مقداری ضعف دارد. به طوری که بحث رسانه ای شدن علم و فناوری خیلی کوتاه و  در چند صفحه خلاصه شده است. باید به پیامد های رسانه ای شدن علم در رسانه پرداخته شود. در وایبر مباحث جامعه شناختی راجع به مکتب انتقادی و مطالعات فرهنگی وجود دارد. این امر باعث سطحی شدن مفاهیم می شود. رسانه ای شدن  به روشنفکران  ارتباطی نیاز دارد تا مفهوم را به مردم منتقل کند. نشانه های متعدی از حضور تکنولوژی ها در رسانه ها داریم که باید در این رساله بیشتر به آن پرداخته شود .

در ادامه زردار به پاسخ سوالات استادن پرداخت و گفت: با نظر استادان در این رابطه که تحلیل تاریخی در این رساله نبود، موافقم.  تاثیر سیاست علم، فناوری و گفتمان علم و فناوری در ایران، به صورت حاشیه ای در این رساله به آن توجه شده است. سیاست گذاران در این تحقیق عامدانه کنار گذاشته شد چون این حوزه به قدری وسیع می شد که توان جمع بندی نبود اما رد پای سیاست گذاران در چهارچوب های بین کنشگران قابل مشاهده است. این ماهیت سیاست زده علم و فناوری است که سبب می شود که شکاف ایجاد شود. در پاسخ به این سوال که ایا مردم ایران تلویزیون می بینند یا نه ، باید گفت در حوزه علم،  داده های قابل ذکری وجود ندارد. این باعث می شود شواهد مستندی از رسانه ای شدن علم در ایران وجود نداشته باشد. علت من برای انتخاب تلویزیون این است که با توجه به بررسی هایی که در  کشور های دیگر انجام شده است می بینیم که در همه آنها تلویزیون منبع اصلی اطلاعات عموم در حوزه علم و فناوری است .

مخاطبان اصلی رساله های دکتری باید با دانشگاه تعامل داشته باشند

فراستخواه در ادامه از پناهی به عنوان رئیس دانشکده علوم ارتباطات درخواست کرد که مخاطبان اصلی این رساله ها را به دانشگاه دعوت کند تا از نزدیک شاهد طرح این موضوعات در دانشگاه باشند در غیر این صورت رساله ها در قفسه های دانشگاه ماندگار می شوند .

پناهی با بیان این که از این پیشنهاد استقبال می کنم، گفت: ارتباط ما با مخاطبان اصلی رساله ها تقریبا گسسته است.ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف است. ما تلاش می کنیم تا اطلاع رسانی  خوبی از رساله ها داشته باشیم .

در پایان نتیجه داوری هیات ژوری اعلام شد و کار رساله زرین زدار با عنوان رسانه ای شدن فناوری نو در ایران به اعتبار نوآوری ها و تلاش های صورت گرفته در آن،  شایسته‌ی دریافت درجه عالی دانسته شد .

زمان انتشار: 1393/10/06 به نقل از شفقنا نسخه چاپی
ارسال خبر

پی نوشت :

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


آخرین مطالب
   
گشت ارشاد ، ٢٠ میلیاردی شدنش را مدیون جسارت سعید سهیلی و تیمش است . زیرا این گروه هر حاشی...
1396/04/06

   
سایت کاوشگران روابط عمومی فعلا به طور آزمایشی فقط در کانال کاوشگران در تلگرام به روز رسانی...
1396/04/04

   
موسس تلگرام ادعا می کند مقامات دولتی ایالات متحده آمریکا سعی کرده اند به او و کارمندانش رش...
1396/04/04

   
بسیاری از مذاکرات تلفنی تنها به این دلیل مهم به نتیجه نمی رسند که پیگیری های آتی برای مذاک...
1396/04/04

   
تولید محتوای خلاق یک مزیت رقابتی در عصر دیجیتال است. با توجه به عکس محور بودن اینستاگرام ا...
1396/04/04

   
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری نخستین جشنواره "بو...
1396/04/04

   
استفاده از ربات تلگرام و تکنولوژی هوش مصنوعی واقعیت غیر قابل انکار کسب و کارهای امروزی است...
1396/04/03

   
جالب است بدانید که مشتریان هنگام تصمیم‌گیری برای انتخاب یک برند یا محصول، درک و دید کاملی ...
1396/04/03

   
تعداد کاربران ماهانه یوتیوب به 5/ 1 میلیارد کاربر رسید.
1396/04/03

   
شماره 30 و31 مدیریت رسانه با موضوع انتخابات به مدیر مسئولی مهدی قمصریان وسردبیری قاسم صفا...
1396/04/03