|
شما قبلا به این مطلب رای داده اید
0 0 بازدید 0 نظر
ویژگی های کارگزار روابط عمومی

برای داشتن یک کارگزار خوب روابط عمومی ارایۀ یک نسخه آموزشی کارساز نیست.داشتن ویژگی های مورد نیاز تنها از طریق تشکیل دوره های آموزشی فراهم نمی شود. چنانچه اگر افرادی یک دوره واحد روابط عمومی را بگذرانند در برابر مدرس، کتاب، نشریات آموزشی و جلسات، واکنش های مشابهی از خود بروز نمی دهند و هنگامی که دوره آموزشی به پایان رسید، دیدگاه های یکسانی نخواهند داشت.


ویژگی های کارگزار روابط عمومی

مترجم: علی میر سعید قاضی 


کاوشگران روابط عمومی
–  پاره ای از افراد از دیگران بهتر سخن می گویند، پاره ای از دیگران رانندگی می کنند و بعضی ها در مقایسه با افراد دیگر مدیران کارآمدتری هستند. در مورد روابط عمومی نیز چنین است. بعضی ها استعداد بیشتری نسبت به دیگران برای این شغل دارند. پاره ای از کارگزاران روابط  عمومی موفق، آموزش های مؤثری دیده اند. پاره ای تجارب مفیدتری دارند. اگر محال نباشد، تا حدودی دشوار است که بتوانیم نسخه یکسانی برای تربیت کارگزاران روابط عمومی بنویسیم. برای داشتن یک کارگزار خوب روابط عمومی ارایۀ یک نسخه آموزشی کارساز نیست.

داشتن ویژگی های مورد نیاز تنها از طریق تشکیل دوره های آموزشی فراهم نمی شود. چنانچه اگر افرادی یک دوره واحد روابط عمومی را بگذرانند در برابر مدرس، کتاب، نشریات آموزشی و جلسات، واکنش های مشابهی از خود بروز نمی دهند و هنگامی که دوره آموزشی به پایان رسید، دیدگاه های یکسانی نخواهند داشت.

در نهایت آنها آدم های متفاوتی در یک شغل با اشتراک ها و تفاوت های نسبی خواهند بود.

در کنار آموزش، استعداد ذاتی و طبیعی افراد در برابر مشاغل گوناگون نیز مطرح است. استعداد، آمادگی و ظرفیت فرد برای یادگیری و انجام کاری خاص می باشد. بدیهی است هر کس نمی تواند هر کاری را به خوبی و درستی دیگری انجام دهد. برای هر شغل و وظیفه ای، استعداد خاصی لازم است.

ماهیت کار روابط عمومی به گونه ای است که کارگزاران روابط عمومی برای انجام وظایف خود مجبورند با افراد دارای سلیقه های گوناگون، تخصص های فراوان، منزلت و جایگاه  های اجتماعی متفاوت، کار کنند.

این کارگزاران باید بدانند در مؤسسه خود و در مؤسسات مرتبط کارها چگونه به پیش می رود و فعالیت چگونه انجام می گیرد و چه اشخاص و افرادی در کار مؤثرند و چگونه می توان با آنها کنار آمد و همکاری و ممارست آنها را جلب کرد.

به سبب همین پیچیدگی، حساسیت و اهمیت کار روابط عمومی است که نمی توان وظیفۀ مدیریت واحد های روابط عمومی را به یک فارغ التحصیل جدید رشته روابط عمومی یا فردی با تجربۀ مهارت های ارتباطی اندک، سپرد. این کار نیاز به کسب مهارت های علمی و تجربی زیادی دارد. اکنون با تنوع کار روابط عمومی، سازمان و واحد های روابط عمومی گسترش بسیاری یافته است و بخش های متعدد و تازه ای به نمودار های سازمانی روابط عمومی گذشته، افزوده شده است. کار روابط عمومی را باید از تصدی مشاغل کوچک آن آغاز کرد. یک تازه کار روابط عمومی باید از کارهای ساده زیر برای کسب تجربه و فراگیری مهارت های لازم آغاز کند:

 1. مصاحبه کننده نظر سنجی ها، گردآورنده داده های طرح های تحقیقاتی؛
 2. تهیه کننده مطالب اولیه متون سخنرانی؛
 3. گزارشگری نشریات کوچک؛
 4. دستیاری مسؤول ارتباط با رسانه های نوشتاری و الکترونیک؛
 5. دستیاری تهیه کننده فیلم های مستند روابط عمومی و ...

در گذشته مدیران دفاتر روابط عمومی ها در پی استخدام افرادی برای دفاتر خود بودند که در مشاغل مرتبط با روابط عمومی نظیر فیلمبرداری، خبرنگاری، تحقیقات اجتماعی، کارهای تأتر و سینما، چاپ و گرافیک و غیره دارای تجارب عملی باشند. این کار منطقی به نظر می رسید. هنوز چنین تمایلی در مدیران دفاتر روابط عمومی وجود دارد. به هر حال به نظر نمی رسد مدیری بخواهد فردی را به همکاری بپذیرد که اطلاعات عملی در کار نداشته باشد.

اگر چنین امری صورت گیرد استخدام به صورت آزمایشی است تا فرد در عمل، انگیزه، استعداد، ظرفیت ها و قابلیت های خود را نشان دهد.

در نتیجه با توجه به انتظاری که در شغل روابط عمومی از افراد تازه وارد می رود، مدیران دفاتر روابط عمومی و مسؤولان استخدام واحدها می توانند این داوطلبان ورود به کار روابط عمومی را با شش مؤلفه زیر ارزیابی کنند.

 1. شخصیت ترغیبی
 2. منش و رفتار
 3. هوش و اعتماد به نفس
 4. آموزش و تجربه
 5. توانایی اداری و مدیریتی
 6. میزان حقوق درخواستی

ویژگی نخست یک کارگزار روابط عمومی این است که دارای قدرت ترغیب کنندگی و متقاعد سازی باشد. وی باید بتواند بدون عصبانیت، خشونت و نشان دادن حالت تهاجمی، به آرامی و صمیمیت با دیگران ارتباط برقرار کنند.

درست است که دو نفر را نمی توان یافت که دارای شخصیت یکسان و مشابه باشند، ولی به طور عمده در این زمینه می توان افراد را به طبقاتی تقسیم کرد. مهم این است که فرد بتواند به گونه ای رفتار کند که دیگران را جذب کند نه آنها را طرد کند. شاید بتوان عبارت دوست داشتنی بودن را در اینجا به کار برد. دوست داشتنی بودن همراه با حسن نیت، به فرد این توانایی را می بخشد که بین افراد، سازمان ها و گروه هایی که دارای دیدگاه ها و منافع مختلفی هستند، تفاهم و درک متقابل ایجاد کند، بدون آن که هیچ یک از دو طرف وی را به جانبداری از طرف دیگر متهم سازد یا وی را واجد صفت ناخوشایندی بداند. داشتن استعداد اجتماعی و ترغیبی برای یک فرد شاغل در روابط عمومی ضرورتی همیشگی است.

منش و رفتار

کارمند روابط عمومی نمایندۀ مؤسسه، مدیریت و کارکنان آن در برابر افکار عمومی، افراد برون سازمان و رسانه ها است. وی با رسانه ها تماس می گیرد، با شخصیت های اجتماعی شهر و منطقه ملاقات می کند و به دیدار مدیران و کارکنان مؤسسات دیگر می رود و نه تنها از سوی آنها دیده می شود بلکه افراد به حرف های او گوش می دهند، نوشته های او را می خوانند و رفتار او را مورد توجه قرار می دهند. قضاوت افراد، مؤسسات، رسانه هاو شخصیت های جامعه نسبت به مؤسسه براساس قضاوت نسبت به او به وجود می آید. وی باید بتواند انسجام در شخصیت، رفتار مطلوب، تعهد اخلاقی، و تسلط به کارهای مربوطه به خود احترام آنها را جلب کند.

چنین ویژگی هایی به طور خود به خود یا تنها از طریق گذراندن یک دوره آموزشی روابط عمومی و کسب یک مدرک دانشگاه حاصل نمی شود. دارا شدن منش روابط عمومی و انجام رفتارهای مطلوب پیچیده این شغل حاصل خودشناسی، بصیرت، درون نگری و ممارست است. تحصیل در دانشگاه (در این رشته) باید با تلاش، بازنگری در رفتار و عادت ها و خودسازی همراه باشد. هم اکنون سالانه چندین هزاران نفر در سراسر جهان از دانشگاه ها در این رسته دانش آموخته می شوند، تا چه حدودی می توان در آنها این ویژگی ها را یافت؟ آیا تنها چهار سال در مسیر آموزش های روابط عمومی (در یک دانشکده) قرار گرفتن، می تواند مبنایی برای ساختن یک شخصیت روابط عمومی باشد؟

هوش و اعتماد به نفس

نسل نخستین هر حرفه و شغل جدید با مشکل عدم روشنی کار، رنج امتحان و دشواری های آزمایش و خطا مواجه هستند. افرادی که وارد حرفه های جدید جامعه می شوند با مصایبتازه بودن و ناهموار بودن مسیر آن روبه رو هستند و سؤال هایی از  این قبیل برایشان پیش می آید:

 1. این چه نوع حرفه ای است؟
 2. آیا می توان آن را به عنوان یک شغل مادام العمر پذیرفت؟
 3. آیا انتظارات مادی و معنوی در آن تأمین خواهد شد؟
 4. آیا این شغل جذاب و ارضا کننده است؟
 5. گذراندن مدارج ترقی در آن به چه شکلی است؟
 6. جامعه به آن چگونه می نگرد؟ دیگران درباره این شغل چگونه فکر می کنند؟
 7. مشکلات و مسایل آن چیست؟

وجود چنین پرسشهایی در مسأله، هوش بالاتر از متوسط، اعتماد به نفس زیاد و بلندی نظر را می طلبد.

داوطلب کار روابط عمومی باید روش های بهره برداری عملی از هوش را برای حل مشکلات ارتباطی بداند و ظرفیت های تبدیل این توانمندی مغزی را به رفتارهای مطلوب ارتباطی داشته باشد. هوش هنگامی باور و مؤثر خواهد بود که بتواند با تجربه های معقول، منطقی و عملی به یک رفتار سامان دار تبدیل شود. همچنین مسؤول روابط عمومی باید در برابر علت رفتار افراد، نحوۀ رفتار و تغییرات آن کنکجاو، حساس و جست و جوگر باشد. وی باید نسبت به دانستن انگیزه هایی که در پشت رفتار افراد قرار دارند و علت رفتار آنها علاقه مند و حساس باشد.

مسؤول روابط عمومی بدون هوش بالای متوسط، نوآوری و حس کنجکاوی، در کارهایش موفق نمی شود. این مهم است که این توانمندی های ذهنی باید در او فطری باشد و به طور مصنوعی و ساختگی نمی توان به آن تظاهر کرد، زیرا استمرار و دوام نخواهد داشت. به طور مثال این برای یک داوطلب کار روابط عمومی در حقیقت مهم است که بتواند دریابد چرا بعضی ها فقط چهارشنبه ها به سینما می روند، چرا بعضی ها صدای رعد را که می شنوند می لرزند، چرا روزنامه مشخصی را می خوانند، پیش فال بین می روند، به یکدیگر دروغ می گویند و از قبول حقیقت طفره می روند. کنجکاوی و هوش به یک کارگزار روابط عمومی کمک می کند تا جست و جوگر، اهل تحقیق و یابنده ریشه رفتارها باشد و مردمی را که این رفتار ها از آنها بروز می کند، بهتر بشناسد و به آنها در هنگام ضرورت، اطلاعات مؤثر و فراخور حالشان بهد، تا بتواند احتمال تغییر در عقیده و گرایش های آنها را افزایش دهد.

آموزش و تجربه

چنانچه پیشنهادهایی را که کارگزاران موفق و کارشسته روابط عمومی در زمینه مطالب آموزشی و تجارب مورد نیاز این رشته ارایه داده اند، فهرست وار بنویسیم سیاهه بلندی خواهیم داشت. کوتاه ترین فهرست متون آموزشی و مهارت های لازم می تواند در دو ستون آموزش و تجربه بدین شکل تهیه شود:

دانش ها

تجارب

اقتصاد

تجارب نخستین در مشاغل روابط عمومی

روانشناسی

مسافرت

علم حکومت

فن خطابه و بیان

مدیریت و علوم اداری

تبلیغات بازرگانی

جامعه شناسی

ویراستاری

تاریخ

مددکاری، خدمات اجتماعی

حسابداری

فروشندگی

فلسفه

اطلاعات علمی در زمینه رادیو، فیلم، مطبوعات و ...

نگارش

انجام تحقیق عملی

در طول دهه های گذشته دانشکده هایی که دارای رشته روابط عمومی هستند، کوشش قابل تحسینی برای آموزش های تئوری روابط عمومی به عمل آورده اند. آموزش در درس ارتباطات با پیش نیازهای دروس علوم اجتماعی و اقتصادی مبنای خوبی برای آموزش این رشته بوده است ولی تحقیقات نشان داده است که تجارب عملی دارای ارزش همسنگ با آموزش های تئوری می باشد، که در مراکز آموزشی روابط عمومی به آن چندان پرداخته نشده است.

دانشجویان روابط عمومی علاوه بر کارهای نوشتاری و گفتاری و کسب تجارت رادیویی و تلویزیونی باید با شرکت در جلسات بحث و گفتگو ، تهیه متون تبلیغاتی، مقاله نویسی، ویراستاری، فروشندگی، شرکت در مناسبت های ویژه با گوشه های ناپیدای فعالیت های روابط عمومی آشنا شوند.

باید به این آموزش ها و کسب تجربه ها داشتن قدرت اجرایی، همکاری، رهبری و سرپرستی را نیز افزود.

کارگزاران روابط عمومی باید با کمک کارکنان بخش خود، جلب همکاری دیگران و هدایت و اداره عملی مدیریت کارها را به انجام رسانند. براساس نظریه بورلی گاردنر (یکی از صاحبنظران علوم اداری و مدیریت)، وجود 12 خصیصه زیر به طور معمول موجبات شکست را فراهم می کند:

 1. دارا بودن ذهنی که به صورت افراطی به جزییات توجه می کند.
 2. شکست در انجام مسؤولیت ها؛
 3. تمایل ناخودآگاه برای بودن فرد دیگری؛
 4. تمایل ناخودآگاه برای بودن چیز دیگری؛
 5. عدم توانایی در حفظ آرامش درونی و صبر در امور؛
 6. عدم توانایی در باز کردن فضا برای دیگران و کار با دیگران؛
 7. مقاومت کردن در برابر مقامات بالای سازمان،
 8. تکبر ورزیدن در برابر دیگران؛
 9. داشتن تعصبات بیجا که مانع قضاوت و ارزیابی صحیح می شود؛
 10. تأکید بیش از حد در کارها و نگذاشتن وقت برای فعالیت های فردی، خانوادگی و اجتماعی؛
 11. تمایل به نابودی خود بَری رسیدن به موفقیت؛
 12. نابسامانی و آشفتگی ذهنی.

مدیران از کارگزاران روابط عمومی انتظار دارند که در حیطه فعالیت و مسؤولیت خود قدرت رهبری و اداری داشته باشند. این بدان معنی نیست که از آنها خواسته شود تا مانند فیلد مارشال ها فرماندهی کنند، بلکه منظور این است که بتوانند افرد و تجهیزات را به گونه ای برای برنامه و طرح سازمان، ساماندهی کنند که با توجه به بودجه و زمان هترین نتیجه به دست آید.

میزان حقوق

بررسی تاریخ روابط عمومی نوین تردیدی به جای نمی گذارد که این حرفه برای پیشگامان آن در زمینه های مالی دلگرم کننده بوده است. گسترش روزافزون روابط عمومی ها هم از نظر وظایف و حیطۀ مسؤولیت و هم از نظر ضرورت ایجاد آن در مؤسسات، وجود فرصت های شغلی فراوان را در روابط عمومی نوید می دهد. در مورد میزان دستمزد داوطلبان ورود به شغل روابط عمومی همان قانون قدیمی عرضه و تقاضا حکومت می کند ولی به هر حال کم کار کردن و زیاد پول گرفتن وجود نخواهد داشت. هر ساله بر تعداد متقاضیان کار تحصیل کرده، افزوده می شود. کارفرمایان و مسؤلان استخدام نیز تجربه آن را پیدا کرده اند که به ازای هر واحد پول که می پردازند مطالبه کار بیشتر و بهتری بکنند.

نمایه امتیازات روابط عمومی

در پایان به عنوان بازنگری نکاتی که در این نوشتار درباره ویژگی های مسؤلان روابط عمومی آمده، برای آگاهی کسانی که می خواهند در حرفۀ روابط عمومی آینده شغل خود را طرح ریزی کنند، نمایه امتیازات پیشنهاد می شود. تضمینی درباره این فهرست وجود ندارد ولی مطالب آن براساس ارزیابی، سنجش و مطالعۀ دقیق تهیه شده است.

50 سؤال در چهار زمینه گوناگون ارایه شده است. هر سؤال حداکثر دو نمره دارد، در نتیجه حداکثر امتیازات نمایه 100 است. فردی که پایین تر از 60 امتیاز بین 60 تا 70 کسب می کنند باید به سؤالات باز گردند و به بازنگری و حیطۀ عملی که در آن زمینه امتیاز نیاورده اند، بپردازند و نقاط ضعف خود را بشناسند و با تلاش و ممارست کاستی های خود را از میان بردارند. دارندگان امتیاز بالای 70 به نظر می رسد که ویژگی های لازم را برای حل همۀ انواع مسایل و کارهای روابط عمومی دارا می باشند. در این فهرست ویژگی هایی را که به طور معمول ما از یک نامزد کار روابط عمومی انتظار داریم آورده شده است.

نمایه امتیازات روابط عمومی سؤال های مربوط به شخصیت

 1. تعادل روحی و خوش رویی
 2. تمایل ملاقات با مردم با راحتی و آسانی
 3. توانایی ادامه گفت و گو ها و مذاکرات
 4. استعداد شوخی و بذله گویی
 5. توانایی پشت سرگذاشتن شکست ها و ناامیدی ها به راحتی
 6. توانایی ترغیب دیگران به دفعات مکرر
 7. توجه به ظاهر افراد
 8. داشتن استعداد ارایه و نمایش کارها
 9. خلاقیت
 10. موقع شناسی
 11. استعداد استفاده از کلمات و ترکیبات
 12. اعتقاد به این که انسان ها بالفطره خوب هستند
 13. توانایی جلب اعتماد دیگران
 14. توانایی تسلیم شدن به اصول مهم
 15. توانایی عملی کردن قول ها و گفته های خود
 16. داشتن شهرت در حسن قضاوت
 17. متصف بودن به اخلاق پسندیده
 18. قاطعیت
 19. رعایت اخلاق در دادوستدها

هوش

 1. داشتن معدل نمرات دوران تحصیل دبیرستان بالاتر از متوسط
 2. توانایی لذت بردن هنگام گوش دادن
 3. داشتن حس کنجکاوی
 4. داشتن علاقه و توجه در برابر رفتار دیگران
 5. علاقه به بودن در کنار مردم
 6. علاقه به نوشتن
 7. عادت به خواندن در هر روز

دانش تجربه

 1. داشتن مدرک دانشگاهی
 2. درک سیستم اقتصادی کشور
 3. درک سیستم حکومتی و شناخت ساختار قدرت در کشور
 4. شناخت اهداف کارگران و کارمندان
 5. شناخت مسایل رفاه اجتماعی
 6. قدرت صحبت کردن براساس تفکر درونی خود
 7. عادت به کارگیری نکات دستوری در گفتار و درست صحبت کردن
 8. آگاهی از دانش اجتماعی
 9. توانایی تهیه متون نوشتاری مطبوعات
 10. شناخت نحوۀ کار وسایل ارتباط جمعی
 11. توانایی تهیه متون برای پخش در رادیو، تلویزیون و تجهیزات اطلاع رسانی الکترونیکی
 12. داشتن تجربه در زمینه مسایل تفریحی، سرگرمی و خدمات اجتماعی
 13. داشتن تجربه در فروشندگی و تبلیغات تجاری
 14. داشتن تجربه در زمینه سنجش افکار عمومی

توانایی مدیریتی و رهبری

 1. تمایل به یادگیری در زمینه مسایل اداری و تجاری
 2. دانستن اطلاعات پیرامون حسابداری
 3. توانایی آموزش دادن به دیگران
 4. اعتقاد به این که هرکس دارای نقطه نظرها و دیدگاه های خاص خویش است
 5. توانایی پذیرش مجازات خطاهای خود
 6. لذت بردن از کار و خوشرویی در حین انجام کار
 7. داشتن صبر
 8. تمایل به پیگیری دستورات
 9. نداشتن تعصب و پیش داوری
 10. داشتن قدرت سازماندهی

جمع امتیازات 100


منبع:

Effective Public Relative

By:Scott M.Cutlip and Allen H.Center,PP Preutiee-Hall, Inc, New York U.S.A 1987.


برگرفته از کتاب: روابط عمومی برتر

منبع انتشار: کاوشگران روابط عمومی

زمان انتشار: 1393/08/07 به نقل از کاوشگران روابط عمومی- کتاب روابط عمومی برتر نسخه چاپی
ارسال خبر

پی نوشت : مترجم: علی میر سعید قاضی

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


مطالب مرتبط
   
دکتر هادی خانیکی استاد برجسته ارتباطات، گفت: بزرگترین ضعف روابط عمومی ها در ایران نگاه کار...
1393/08/06

   
مدیر مرکز آموزش روزنامه همشهری گفت: روزنامه نگاران می‌توانند از روابط عمومی‌ها انتقاد کنند...
1392/08/26

آخرین مطالب
   
استفاده از ربات تلگرام و تکنولوژی هوش مصنوعی واقعیت غیر قابل انکار کسب و کارهای امروزی است...
1396/04/03

   
جالب است بدانید که مشتریان هنگام تصمیم‌گیری برای انتخاب یک برند یا محصول، درک و دید کاملی ...
1396/04/03

   
تعداد کاربران ماهانه یوتیوب به 5/ 1 میلیارد کاربر رسید.
1396/04/03

   
شماره 30 و31 مدیریت رسانه با موضوع انتخابات به مدیر مسئولی مهدی قمصریان وسردبیری قاسم صفا...
1396/04/03

   
مرکز آموزش مدیریت دولتی، سمینار آینده نگری روابط عمومی در مدیریت نوین سازمان ها را 17 مردا...
1396/04/03

   
طبق گفته رئیس سازمان تنظیم ارتباطات روسیه، اگر «تلگرام» اطلاعات لازم درباره شرکت کنترل کنن...
1396/04/03

   
اینستاگرام امکانات بیشتری را برای بخش پخش زنده خود در نظر گرفته و امکان داده تا کاربران بت...
1396/04/03

   
گوگل اسکن محتوای جیمیل برای ارسال آگهی‌های هدفمند را متوقف کرد
1396/04/03

   
. باید پذیرفت اصول مشتری مداری در بانک ها تابع ابزارهایی است که قرض الحسنه ها به عمده آنها...
1396/04/03

   
ضرابخانه سلطنتی روی هر دسته از سکه هایی که تولید می کند، مهر مخصوصی را حک می کند. در زمینه...
1396/04/03