|
شما قبلا به این مطلب رای داده اید
0 0 بازدید 0 نظر
بررسی علمی مدل روابط عمومی سرآمد

سرآمدی روابط عمومی به چند دلیل امروزه ضرورت دارد:اطلاع رسانی و شفاف سازی به عنوان یکی از مهمترین اهداف سرآمدی سازمان در مدل EFTQM درسایر مدلهای سرآمدی سازمان نیزمطرح است.

 کاوشگران روابط عمومی  - حسن نصیری قیداری :


مقدمه

تحقق شتابان جهانی شدن درعرصه تولید، فرهنگ، ارتباطات وبروز تحولاتی همچون پیمان گات و w.t.o ، سازمانهای تولیدی وخدماتی رابا چالشی دوچندان مواجه ساخته است، ایران با توجه به تحریم اقتصادی فرارو باید براین امر بشدت حساس باشد، شرکت های ایرانی برای تامین امنیت غذایی، صنعتی، علمی و تولیدی خود باید استفاده گسترده از مدل سرآمدی سازمان ها را درسرلوحه امور قراردهند. همان مدلی که منجربه تحول اقتصادی ژاپن، امریکا و اروپا گردید و توانست شرکتهای این کشورها را در افزایش بهره وری تا چندین برابر؛یاری نماید،توسعه پایدار، و بقای آنان را تامین کند. مدلی که اگر خوب تجزیه وتحلیل شود روح آن را اصو ل وفلسفه روابط عمومی تشکیل می دهد. در این مقاله کوشش می شود، ضرورت توجه به مدل تعالی، فرآیند استقرار و ارزیابی آن براساس مدل های معتبر جهانی تشریح گردد و سپس با بهره برداری از مدل های موردبحث، سرآمدی روابط عمومی سازمان ها و شرکت های ایرانی را به عنوان یک الزام در تحقق شعار دولت تدبیر وامید و  ضرورت توسعه پایدار و گذر از بحران تحریم ها بیان دارد.

طی دهه های اخیر، با افزایش رقابت، بین کشورهای صنعتی، آنان کوشیدند تا الگویی از یک سازمان سرآمد ارائه کنند، سازمانی که تلاش می کند هزینه ها را کاهش ، کیفیت را افزایش و نیازهای مشتریان و جامعه را به نحوی بهتراز رقبا  تامین نماید. باطرح فلسفه، TQM ، سیستم مدیریت سازمان هادچارتحول اساسی گردید و ضرورت استقرار آن در سازمان ها بشدت احساس  شد .متعاقب آن مدل های سرآمدی سازمان مطرح شد که نقشی اساسی در  بهبود مستمر و سرآمدی سازمان ها داشت.مدل سرآمدی کسب و کار در واقع عبارتست از قالب یا چارچوبی که برای مقایسه، انتخاب و ارتقای عملکرد سازمان طراحی واجرامی شود.


شاخص ترین مدل های سرآمدی که در جهان مطرح شدند عبارت اند از :

مدل دمینگ (ژاپن)

مدل مالکوم بالدریچ (امریکا)

مدل EFQM (اتحادیه اروپا)

مدل هامر

مدل دنت

مدل ویلن هانگر

مدل فرنج وبل

مدل پورتروکاپلان

مدل بلیک و موتول

که از بین این مدل ها؛مدل EFQMT از مقبولیت بیشتری درجهان برخوردار شده است . ایران نیزازاین مدل استقبال کرده و تاکنون بیش از 20 هزار سازمان اروپایی ازاین مدل بهره برده برده اند، در این میان13 شرکت برتر اروپایی که در لیست 50 شرکت برتر نشریه فایننشال تایمز سال 2001  قرارداشتند، نیزازاین مدل استفاده کرده ا ند.

این مدل هم اکنون نیزمبنای ارزیابی و اهدای جایزه ملی بهره وری ایران و تعالی سازمانی و همچنین جایزه کیفیت ایران است.


تاریخچه
EFTQM

به دنبال شکل گیری مدل های دمینگ در ژاپن وبالدریچ در امریکا، شرکت های صنعتی اتحادیه اروپا برای عقب نماندن از تحولات بازار جهانی، بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFTQM ) را در سال 1988 بنیان نهادند و در سال 1991 ویرایش دوم مدل ودر سال 2003 میلادی ویرایش سوم آن انجام شد. مفاهیم بنیادین این مدل عبارت است از:

نتیجه گرایی

مشتری مداری

رهبری و ثبات در مقاصد

مدیریت براساس فرایند وواقعیت

مشارکت وتوسعه منابع انسانی

یادگیری و نوآوری وبهبود مستمر

توسعه شراکت ها

مسئولیت اجتماعی

برای اجرایی کردن این مفاهیم در سازمان، معیارهای نه گانه ای در مدل  EFTQM    درنظر گرفته شده است که می توان عملکرد سازمان را برمبنای این معیارها ارزیابی کرد .


دانلود کامل مقاله بررسی مدل های علمی روابط عمومی سرآمد به همراه نمودار ها نوشته حسن نصیری قیداری  

هریک از معیارها نیز خود دارای یک سری زیر معیار و نکات راهنماست، این معیارها مجموعا دارای هزار امتیاز است که به دو دسته معیارهای «توانمند ساز» ومعیارهای«نتایج» تقسیم می شود که هردسته از معیارها500 امتیاز مساوی دارند، معیارهای نه گانه این مدل عبارت است از:

   توانمند سازها(500)امتیاز                         نتایج(500)امتیاز   

1-رهبری 100امتیاز                                   6-نتایج منابع انسانی90 امتیاز

2-منابع انسانی90امتیاز                               7-نتایج مشتریان 200امتیاز

3-خط مشی واستراتژی180 امتیاز                   8-نتایج جامعه 60 امتیاز

4-شراکت ومنابع 90 امتیاز                          9-نتایج کلیدی عملکرد150 امتیاز 

معیارهای توانمند ساز بیان کننده این است که سازمان درجهت سرآمدی چه کارهایی می بایست انجام دهد ومعیارهای نتایج، بیان کننده دستاوردهای اجرای معیارهای توانمند سازسازمان است. سازمان های سرآمد تلاش می کنند ازیک سو با اتخاذ رویکردهای کارآمد و اثربخش که دستاوردهای ممتازی برای آنها به ارمغان می آورد و از سوی دیگر با تثبیت و تداوم نتایج خوبی که کسب کرده اند، رضایت  ذینفعان خود را تامین کنند، این سازمان ها در مسیر تعالی، از عقاید و باورهای مشترک و محوریت تحت عنوان مفاهیم بنیادین سرآمدی برخوردارند که مدل سرآمدی نیز بر آن پایه استواراست. دربطن مدل تعالی «منطق رادار» وجود دارد که سازمان براساس آن منطق می تواند امتیازتعالی گرایی رویکردها ونتایج خود را به صورت نظام مند ارزیابی نماید و با محاسبه امتیاز ارزیابی، بنایی برای بررسی سطح سرآمدی سازمان و زمینه مقایسه آن با سایرسازمانهایی که نسبت به خود ارزیابی براساس مدل تعالی اقدام نموده اند، فراهم می گردد. مدل تعالی یک مدل غیر تجویزی است که از9 معیار به عنوان هسته و قلب مدل تشکیل شده و معیارهای مدل به سازمان کمک می کند بداند برای رسیدن به این اهداف، باید چگونه عمل کند، در مدل معیارها در کل هزار امتیاز دارد که اخذ حدود 700 امتیاز از این مدل، تنها در توان شرکت های تراز جهانی است.    


برای بهبود مستمر سازمان، در دوره های زمانی منظم بایدنسبت به ارزیابی عملکرد سازمان براساس معیارهای مدل   اقدام کرد، در این راستاروش های مختلف ارزیابی وجوددارد که می توان یکی از آن ها یا ترکیبی از آنان بسته به شرایط و موقعیت سازمان استفاده کرد این روشهای عبارتنداز:

پرسشنامه

ماتریس

کارگاه

پروفرما

شبیه سازی فرآیند اخذ جایزه

مدل سر آمدی  EFTQM درواقع یک الگوی خود ارزیابی است که موجب تحولات در شرکت است که اجرای  آن به سرآمدی و پیروزی مستمر منجر می گردد. له دلایل مختلف شرکت ها از این مدل استفاده می کنند برخی از این دلایل عبارتست از:

1-این مدل تصویری واقعی از کیفیت فعالیت سازمان ارائه می دهد

2-حوزه های تمرکز فعالیت های بهبود مستمر در سازمان را به خوبی شناسایی می کند.

3-از طریق تحقیقات داخلی و خارجی، یادگیری را تشویق می کند

4-زبان مشترک در سازمان ایجاد می کند.

5-بین ذینفعان مختلف تعادل ایجادمی کند.


مدل جایزه کیفیت اروپا


کاربران مدل سرآمدی سازمان

به عبارتی کلیه ذینفعان داخلی و خارجی از کاربران اصلی مدل های سرآمدی هستند از آن جمله می توانیم مدیران، کارکنان، بانک ها، دولت ها، سهامداران، بورس اوراه بهادار، رقبا و مشتریان اشاره کنیم.


کارت امتیازی متوازن ومدل جامع کیفیت اروپا

یکی از مدل هایی که تلفیق مناسبی با EFTQMداشته مدل کارت امتیازی متوازن است که بسیاری از شرکت ها در بکارگیری مدل سرآمدی از آن بهره برده اند، این مدل متعلق به نورتون و کاپلان است که توفیق چندانی درایران نداشت وبه عبارتی این مدل یک حرکت وارونه و معکوس در برنامه ریزی است .


کارت امتیازی متوازن ومدل سرآمدی


جوایز کیفیت و اهداف آنها:

جوایز کیفیت ،پاداش عملکرد مطلوب سازمان هادرمقایسه با رقباست که براساس معیارهایی ازشرکت های رقیب دارای عملکرد بهتری هستند اعطامی شود.اهداف این جوایز عبارتست از:

افزایش آگاهی نسبت به اهمیت کیفیت

ترغیب سازمان ها به خود ارزیابی

تشویق سازمان ها به همکاری مشترک وتشریک مساعی

تشویق سازمان ها به انتشار اطلاعات و شفافیت در اطلاع رسانی

بهبود کیفیت

مشهورترین جوایزکیفیت جهان عبارتند از:

جایزه دمینگ (ژاپن)

جایزه مالکوم بالدریچ( امریکا)

جایزه کیفیت اروپا (اتحادیه اروپا)


مدل جامع کیفیت اروپا
EFTQM

سرآمدی روابط عمومی به چند دلیل امروزه ضرورت دارد:

اطلاع رسانی و شفاف سازی به عنوان یکی از مهمترین اهداف سرآمدی سازمان در مدل eftQm درسایر مدلهای سرآمدی سازمان نیزمطرح است.

دلیل اینکه اطلاع رسانی یکی از اهداف مدل سرآمدی اتحادیه اروپا است روشن و محرز است، چرا که هرگونه مبادلات و معاملات پایدار و برنده –برنده در کوتاه مدت و بلند مدت مرهون داشتن اطلاعات از محصول و برند در ابعاد گوناگون توسط معامله گران است. دوم داشتن اطلاعات، منجر به اعتماد، تفاهم و همکاری می شود و عکس آن،یعنی فقدان اطلاعات زمینه سؤ تفاهم و تعارضات را فراهم می کند، لذا تنها سازمانهایی می تواننند الگوی سرآمدی باشند که اشتراک گذاری بالای اطلاعاتی برای عموم ذینفعان داشته باشند، اشتراک گذاری اطلاعات به ویژه در سازمان ها ی ا مروزی بسیار حیاتی است و نقش برجسته ای در بهره وری سازمان، رشد و بقای آن دارد. بزرگترین آسیبی که امروزه بر شرکت ها وارد می شود و استراتژی ها را به شکست می کشاند، نه استراتژی غلط، بلکه درک متفاوت و غیرمشترک از استراتژی توسط کارکنان ومدیران ویا مشتریان است و این شکست دقیقا در سازمان هایی صورت می گیرد که روابط عمومی از سرآمدی برخوردار نیست و  کارایی مطلوب خود را ندارد. لذا سازمان نمی تواند سرآمد باشد، مگر آنکه کارکردهای روابط عمومی در آن به صراحت و دقت جاری باشد و فلسفه روابط عمومی چه دردرون سازمان و چه در محیط سازمان جزو اولویت مدیریت قرار گیرد.

متقابلا فقدان اطلاعات مدیران از تحولات و دگرگونی های اجتماعی، تغییر نگرش ها ، سلیقه ها، رفتارها و ... آنان را دچار گمراهی و انحراف در تصمیم گیری ها ی کلیدی خواهد ساخت که نتیجه آن مرگ تدریجی ویا آنی سازمان خواهد بود.

تحولات شتابان محیطی، امری اجتناب ناپذیر است که جهان را بیش از آنچه که تصور می شود، بی ثبات، غیرقابل کنترل و پیشبینی می نماید، در چنین جهانی، فقدان چشم بینا و گوش شنوا ، استراتژی های ناکارآمد و ناموفقی را رقم خواهد زد.

فقدان حاکمیت فرهنگ روابط عمومی به ویژه درشرکت ها و سازمان های در مقیاس بزرگتر، مدیریت آن را با مشکلات جدی مواجه خواهد ساخت و کارآمدی در چنین سازمانهایی کاهنده خواهد بود.

فاکتورها و عوامل بحران زا در سازمان ها چه درونی و چه بیرونی متعدد ، در حال تغییر شکل مداوم و فزاینده با سرعت انتشار بسیار بالا و غیرقابل پیش بینی است که حجم و زمان و صدمات و خسارت را غیر قابل تصور می نماید. راندن کشتی به سلامت در این دریای طوفانی ،روابط عمومی سرآمدی می خواهد.

سرعت انتقال اطلاعات میان مردم، ایفای نقش خبرنگاری و نویسندگی و دراختیار داشتن وبلاگ ها ، گروه ها و شبکه های اجتماعی و اعتماد واطمینان میان انان و احتمال نشت هرگونه اطلاعات و تغییر و تعبیر غلط و یا درست از آن چه در میان کارکنان سازمان یا کارکنان زنجیره ارزش افزوده و یا گروه های اجتماعی در صورت فقدان روابط عمومی سرآمد و مدیریت فرایند تولید و انتقال اطلاعات، می تواند بسیار مصیبت بار باشد.

لذا استقرار نظام سرآمدی روابط عمومی ها به ویژه در وضعیت فعلی که تحریم ها همچنان بردر می کوبد و تهدیدات ناشی از آن می تواند آسیبی جدی به تولید کشور وارد کند و امنیت غذایی و تولیدی کشور را در معرض تهدید قرار دهد، تنها راه گذار از این بحران است و جدی گرفتن آیین" سرآمدی گرایی "چه در شرکتها و چه در روابط عمومی هاو تعیین جوایز ارزشمند در سطح ملی می تواند به افزایش بهره وری کمک کند، کافی است بدانیم که معضل اساسی صنایع ملی کشور پایین بودن نرخ بهره وری است. در صنعت کشاورزی که کشور ما دارای مزیت رقابتی است ،لازم است بدانید که نرخ بهره وری مثلا کندوی عسل امریکا 7 برابر ایران است، کشوری مانند آلمان که به لحاظ وسعت جغرافیایی در حد استان سمنان ماست حدود 18میلیون تن گندم تولید می کند که بخش اعظم آن صادراتی ووارد بازار جهانی می شود،ولی تولیدکشور ما در کل حدود12 میلیون تن است و هرسال بای جبران کمبودمجبور به واردات گندم مورد نیاز مصرف هستیم، همین طور در صنایع فرآوری محصولات کشاورزی باغداری نیز وضع بهتر از این نیست ،وضع صنعت که هیچ مزیتی درآن نداریم خیلی بدتر از صنایع کشور های دیگر است کافی است به نرخ بهره وری صنعت خودرو نگریسته شود، میزان تولید به میزان منابع دراختیار، سرانه تولید  و شاخص های دیگر که گویای بدهکارترین صنعت  با نازلترین وضعیت در دنیا و ...است.

همه این نگرانی ها بخشی معطوف بدان است که اقتصاد ما خارج از فلسفه و تفکر روابط عمومی مدیریت می شود و به فلسفه روابط عمومی اعتقادی نیست، پذیرش فلسفه روابط عمومی به عنوان یکی از اصول سرآمدی در سازمان ها قطعا نرخ بهره وری سازمان ها را افزایش داده و توفیق و رشد موزون و پایدار شرکت های تولیدی و خدماتی و کشاورزی را تضمین می نماید.


سرآمدی روابط عمومی الزامی برای دولت تدبیر وامید

روابط عمومی سرآمد ،لازمه سازمان تولیدی ویا خدماتی سودآوداست وسازمان تولیدی وخدماتی سرآمد ،لازمه اقتصاد پویا ودارای رشد وپایدار و متوازن است،اقتصادی که دولت تدبیر وامید آن را در برنامه خود دارد شعار تدبیر وامید هم به لحاظ شرایط اقتصادی موجودوهم به لحاظ فرهنگی ،شعاری مناسب و به جاست که پای بندی به آن می تواند افق اقتصاد ایران را روشن وامید بخش نشان دهد، تدبیربه معنای اتخاذ استراتژی های متناسب با نقاط ضعف وقوت داخلی وفرصت ها وتهدیدات بین المللی است و دولت در این رابطه سعی دارد نقاط ضعف داخلی را به قوت وتهدیدات بیرونی را به فرصت تبدیل کند .ویا در حداقل ممکن از میزان تهدیدات بکاهد.من امید را به معنای آمادگی خیزش ،حرکت وپویایی تعبیر می کنم ،دونده ایی که آماده خیز بر داشتن است ،مسیر پیش رو ومقصد را خوب می شناسدونگاه مثبت بدان داردو بر توفیق اش نیز ایمان کامل دارد.

قبلا عرض کردم که به اشتراک گذاری اطلاعات وشفافیت مبادلات اطلاعات،از استراتژیهایی است که ازسؤتفاهمات  چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی می کاهد وبرای توفیق در برنامه اقتصادی ؛اجتماعی ،وفرهنگی دولت تدبیر وامید ،روابط عمومی ملی باید بتواند سرآمدکارکند و کارکردی متعالی از خود برجای بگذارد،در کنار بهره برداری از رسانه های مدرن وسنتی توزیع اطلاعات تولیدی کشور، یکی از بهترین تکنیک ها ی اطلاع رسانی اثر بخش ،توسعه گردشگری و افزایش آمار ورودی ها به کشور است,به ویژه از نوع زیارتی ؛سیاحتی ،ویا تفریحی ،توسعه صنعت توریزم در مقطع فعلی می تواند چشم جهانیان را به روی واقعیت های ایران بگشاید ودر برابر سؤ تفاهمات سپر کارآمدی باشدشکل گیری گروه ها وشبکه های اجتماعی نیز روشی برای ایمن سازی فضای تفاهمات بین المللی ست ؛چرا که گروه هایی در این میدان نقش دارند  که هم واقع نگرند و نویسنده وخطیب تاثیر گذاردر جامعه خویش؛ در عین حال این سبک اطلاع رسانی از اثرگذاری بالا واعتماد آفرینی متقابل برخوردار است.

 بدیهی است که اگر می خواهیم در سطح بین المللی به رشد برسیم باید حجم تعاملات راافزایش دهیم ،اگر می خواهیم حجم تعاملات افزایش یابد باید اعتمادآفرینی کنیم، برای اعتماد آفرینی باید مبادله اطلاعات شفاف را گسترش دهیم وبرای تولید وتوزیع اطلاعات درست و دست اول باید در سرآمد سازی روابط عمومی های کشور  بکوشیم پس می توان گفت که با توزیع اطلاعات ،فضای تفاهم و اعتماد ایجاد می شود ،فضایی که در آن معاملات اقتصادی رونق می یابد،رونق معاملات به معنای مشتری مداری و رشد اقتصادی است ؛چیزی که تحقق آن آرزوی دولت تدبیر وامیداست.برای گسترش فضای نشاط وشادمانی در عرصه ملی وبین المللی که از الزامات دیگر توسعه یافتگی است از. نخبگان و روشنفکران و متفکران کشورها  برای بازدید از کشورمان دعوت کنیم و سپس آثار علمی و سخنرانی های آنان را تجزیه و تحلیل کنیم.اساتید وسخنرانان داخلی را برای حضور در محافل رسانه ای، دانشگاهی و متینگ ها وپاسخگویی به سوالهای مشتاقان وجوانان به همه کشور ها ارسال کنیم ،این یعنی روابط عمومی گری حرفه ای وسرآمدویعنی تحقق تدبیر وامید


منابع وماخذ:

1-سایت بنیاد کیفیت اروپا

2- سایت سازمان ملی بهره وری وتعالی سازمانی ایران

3-سایت انجمن روابط عمومی امریکا

4-حسن نصیری قیداری ؛اطلاع رسانی وتبلیغات فرهنگی ،انتشارات دانشگاه علمی کاربردی1389

حسن نصیری قیداری؛راهنمای گام به گام برنامه ریزی بازاریابی ؛نورتون پلی؛نشر بازرگانی 1386

7-حسن نصیری قیداری،مدیریت روابط عمومی ،نشر رسا 1384


منابع خارجی:

1-Association for Project Management, “Project management Body o f Knowledge”, APM4th edition,2000

2-International Project Management Association (IPMA), “IPMA Competence Baseline icb 3rd edition,2006

3-Project Management Institute (PMI), “Organizational Project management Maturity model(opm3),1

4-leslie de chernatony, from brand visionto brand evaluation,2010

زمان انتشار: 1393/04/19 به نقل از کاوشگران روابط عمومی نسخه چاپی
ارسال خبر

پی نوشت : نویسنده: حسن نصیری قیداری

ثبت ديدگاه


آدرس ايميل شما منتشر نمی شود.

اعداد بالا را وارد نمایید*

ديدگاه‌ها 0 ديدگاه


آخرین مطالب
   
گشت ارشاد ، ٢٠ میلیاردی شدنش را مدیون جسارت سعید سهیلی و تیمش است . زیرا این گروه هر حاشی...
1396/04/06

   
سایت کاوشگران روابط عمومی فعلا به طور آزمایشی فقط در کانال کاوشگران در تلگرام به روز رسانی...
1396/04/04

   
موسس تلگرام ادعا می کند مقامات دولتی ایالات متحده آمریکا سعی کرده اند به او و کارمندانش رش...
1396/04/04

   
بسیاری از مذاکرات تلفنی تنها به این دلیل مهم به نتیجه نمی رسند که پیگیری های آتی برای مذاک...
1396/04/04

   
تولید محتوای خلاق یک مزیت رقابتی در عصر دیجیتال است. با توجه به عکس محور بودن اینستاگرام ا...
1396/04/04

   
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس و اوراق بهادار از برگزاری نخستین جشنواره "بو...
1396/04/04

   
استفاده از ربات تلگرام و تکنولوژی هوش مصنوعی واقعیت غیر قابل انکار کسب و کارهای امروزی است...
1396/04/03

   
جالب است بدانید که مشتریان هنگام تصمیم‌گیری برای انتخاب یک برند یا محصول، درک و دید کاملی ...
1396/04/03

   
تعداد کاربران ماهانه یوتیوب به 5/ 1 میلیارد کاربر رسید.
1396/04/03

   
شماره 30 و31 مدیریت رسانه با موضوع انتخابات به مدیر مسئولی مهدی قمصریان وسردبیری قاسم صفا...
1396/04/03