» تریبون

چراغ‌های لاک پشتی برای دوستداران گردشگری!

هم آگاه-گروه ترجمه: لاک پشت‌ها حیواناتی هستند که به آرامی و محتاط بودن شناخته شده‌اند. بنابراین فقط این ایده از لاک پشت سرخ دریایی که در دریای مدیترانه یافت می‌شود الهام گرفته نشده است. دستگاه روشنایی خورشیدی لاک پشتی یک نمونه زیبایی شناسی در طراحی است که از طبیعت الهام گرفته شده است. به گزارش هم آگاه این چراغ به عنوان یک صورت انتزاعی از پوسته لاک پشت طراحی شده و بر روی زمین در فواصل منظم قرار می‌گیرد. هدف از اختراع چراغ لاک پشتی برای استفاده در فضاهای خارج از منزل و هنگام گردش است که درخشش زیبایی را در روشنایی جوی فراهم می‌آورند. این لاک پشت‌های کوچک دارای یک سطح پانل خورشیدی انعطاف پذیر در بالای خود هستند که انرژی خورشید را در طول روز گرفته و در طول شب فضای تاریک را توسط آن روشن می‌کند.

Powered by Payesh Design & Development © 2013 - 2017