» پنجره

تبلیغ خلاق یونیسف

یونیسف تبلیغات زیر را با شعار "شاید اینگونه، توجه کنید" در حمایت از کودکان جنگ‌زده‌ و فقیر سوریه، هایتی و اوگاندا منتشر نموده است.هر کودک روس، اهل هایتی یا اوگاندا، به اندازه‌ی کودکان سفیدپوست مهم است. به ما در مراقبت از آنها کمک کنید. عضوی از ما شوید.

Powered by Payesh Design & Development © 2013 - 2017