» استادان وپيشکسوتان

«محمود مختاریان»؛ روزنامه‌نگاری که صندلی ندارد!

محمود مختاریان» روزنامه‌نگار نام‌آشنایی که بیش از هر چیزی با عنوان حرفه‌اش باید او را معرفی کرد و شناخت.

دکتر مجید رضائیان

مجید رضائیان در سال ۱۳۴۰ در تربت جام به دنیا آمد. وی دارای مدرک لیسانس علوم سیاسی، فوق لیسانس روابط بین‌الملل و دکترای روزنامه‌نگاری است.

استاد علی اکبر قاضی زاده

روز پانزدهم مرداد ۱۳۲۸ به دنیا آمدم؛ گرچه در شناسنامه‌ام اول مرداد ثبت شده است. من در محلۀ سرآسیاب دولاب، کوچۀ بابایی و در شرق دور تهران، چشم به دنیا باز کردم.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ 
Powered by Payesh Design & Development © 2013 - 2017