بیلبورد خلاقانه کیت کت که بصورت نیمکت تا می شود
کیت کت در یکی از بیلبورد های خلاقانه خودش که قابلیت تا شدن و تبدیل شدن به یک نیمکت را داشت به مردم شانس برنده شدن یک دستگاه نکسوس 7 (Nexus 7) تنها با نشستن بر روی یکی از این نیمکت های خلاقانه و حضور داشتن در یک بازه زمانی خاص را می داد.
آی بازاریابی
تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۹
Powered by Payesh Design & Development © 2013 - 2017